Kalendarium parafii w Szczawie

Szczawa pierwotnie należała do Parafii Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia NMP w Kamienicy. Działania związane z wyodrębnieniem wsi z jej macierzystej parafii sięgają czasów przed II wojną światową. Poniższe kalendarium przybliża historię utworzenia naszej samodzielnej placówki duszpasterskiej.

1932

Wystosowanie pisma przez ks. Jana Rośka, proboszcza kamienickiej parafii do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie z prośbą o wyrażenie zgody na celebrowanie mszy świętych przynajmniej w niedzielę i święta w „Białej Kaplicy” w Szczawie – w związku z dużą odległością wsi od macierzystej parafii w Kamienicy.

1934

Pierwsza Msza Święta w kapliczce w osiedlu Pod Turnią.

II wojna światowa

Partyzanckie plany dotyczące kościoła w Szczawie: „Zbudujemy kościół w Szczawie  po wojnie jako wotum dziękczynienia, złożone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za ocalenie”.

początek 1947

Podjęcie pierwszych działań związanych z budową świątyni w Szczawie.

5 maja 1947

Zawiązanie przez mieszkańców Szczawy Komitetu Budowy Kościoła i Parafii w Szczawie.

 listopad 1947

Zgoda ks. biskupa Jana Stepy na zorganizowanie nowej placówki duszpasterskiej w Szczawie. Rozpoczęcie prac przygotowawczych przez ks. proboszcza parafii w Kamienicy.

1956

Wznowienie działań przez ks. Jana Lecha zmierzających do zorganizowania nowej parafii.

1957

Rozpoczęcie prac przy budowie kościoła w Szczawie przez ks. Kazimierza Ochaba skierowanego do pracy duszpasterskiej w parafii w Kamienicy.

1958 

Doprowadzenie przez ks. Kazimierza Ochaba budowy kościoła do stanu surowego otwartego. Wydzielenie z parafii w  Kamienicy  samodzielnej  placówki  duszpasterskiej w Szczawie, tzw. wikarii parafialnej. Skierowanie ks. Edwarda Fąfary do pracy w nowo erygowanej placówce.

1959

Ukończenie prac budowlanych. Oddanie świątyni do użytku.

maj 1963

Zakończenie głównych prac związanych z wyposażeniem wnętrza. Duże w tym zakresie finansowe i materialne wsparcie przez byłych żołnierzy 1 PSP AK.

17 czerwca 1963

Poświęcenie kościoła, zwanego Kościołem Partyzanckim.

1978

Pierwsze plany budowy nowej świątyni mogącej pomieścić wszystkich parafian.

6 grudnia 1980

Na mocy dekretu ks. biskupa Jerzego Ablewicza przekształcenie wikarii parafialnej w Szczawie w parafię. Tym samym utworzenie samodzielnej organizacyjno – prawnej jednostki kościelnej.

1992

Podjęcie decyzji o budowie nowego większego kościoła. Rozpoczęcie w tym zakresie prac.

18 sierpnia 1996 

Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego.

2000 

Pierwsza Msza Święta w nowej świątyni.

2020

Przygotowania do konsekracji kościoła.

26 czerwca 2022

Konsekracja kościoła