KSM

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ SZCZAWA

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Parafii Szczawa zostało powołane do życia 18 listopada 2014r. Początkowo grupa zrzeszała garstkę uśmiechniętych młodych ludzi, pełnych zapału i chęci do dzielenia się wiarą z innymi. Obecnie do stowarzyszenia należy 35 osób. Od 2014 roku młodzież KSM pod okiem pani prezes Natalii Kuziel mierzy się z organizacją jednych z największych wydarzeń muzyczno-kulturalnych, historycznych i religijnych w Szczawie, jakimi są: Dziecięcy Festiwal Kolędowy organizowany w styczniu oraz Wieczór Pieśni Partyzanckiej i Patriotycznej – w dniu poprzedzającym Odpust Partyzancki. Wydarzenia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a młodzieży dają szansę pielęgnowania tradycji i historii oraz aktywnego udziału w życiu parafii i społeczności lokalnej.

Członkowie KSM włączają się także w zbiórki charytatywne, współorganizują i uczestniczą w nabożeństwach okresowych, takich jak: Różaniec Święty czy Plenerowa Droga Krzyżowa, przez co dają świadectwo swojej wiary. Przynależność do stowarzyszenia otwiera także przed młodymi ludźmi możliwość rozwijania swoich pasji i budowania wartościowych relacji. Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy do kina i na lodowisko, integracyjne wyjścia w góry, ogniska i wieczory gier planszowych. W ramach Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku nasza młodzież, goszcząc pielgrzymów z Włoch, miała okazję poznać nie tylko inną kulturę, ale także wykazać się odpowiedzialnością i nawiązać nowe relacje.
W stowarzyszeniu zrzeszona jest uzdolniona młodzież, która często dba o oprawę liturgiczną nabożeństw oraz uświetnia je swoimi wokalno-muzycznymi talentami. KSM to społeczność, której członkowie uczą się współpracy oraz wspólnotowości. Mogą liczyć na wsparcie zarówno starszych kolegów jak i duszpasterzy.